Regulamin

Regulamin turnieju Gorączka Sobotniej Nocy 2018

 1. W turnieju weźmie udział 12 drużyn.
 2. Turniej rozgrywany będzie w formule „open”, co oznacza możliwość występu danego zawodnika w więcej niż 1 drużynie.
 3. Rywalizacja będzie toczyć się w dwóch fazach grupowych. Pierwsza faza ma na celu wyłonienie podziału do drugiej fazy gdzie rozgrywka będzie się toczyć w dwóch grupach o miejsca odpowiednio 1-6 i 7-12. Mecze obu faz zostaną rozegrane w systemie “każdy z każdym”. W pierwszej fazie przewidziane są trzy grupy po 4 drużyny. Podział na grupy następuje poprzez losowanie z dwóch koszyków podzielonych według oczekiwanej siły drużyny. Do każdej grupy losowane są po dwie drużyny z każdego koszyka. Podczas losowania drużynom przypisywane są na drodze losowania pozycje w grupie, które determinują kolejność rozgrywania meczy. Rozpiska uwzględnia miejsce startu danej drużyny (płytka/głęboka strona basenu), w trakcie meczu nie będzie zmiany stron.
 4. Podstawowe informacje dotyczące meczy:
  – ilość zawodników w drużynie – bez limitu (10 zawodników wytypowanych na każdy mecz),
  – czas meczu – 8 minut w I fazie grupowej, 10 minut w II fazie grupowej
  – czas na powrót do ściany po zdobyciu bramki – 0,5 minuty,
  – ilość zmian w drużynie – nielimitowana, zmiany dozwolone tylko w strefie zmian – od krawędzi basenu do metalowego słupka na brzegu.
  – punkty meczowe przyznawane w fazie grupowej: zwycięstwo – 2 pkt, remis – 1 pkt, przegrana – 0 pkt.
  – o klasyfikacji w grupie decyduje kolejno: ilość punktów meczowych, rezultat bezpośredniego pojedynku, bilans bramek, fazie II – kolejność w grupie fazy I (o ile porównywane drużyny były w tej samej grupie), losowanie. Rezultaty z fazy I nie są brane pod uwagę przy ustalaniu kolejności w grupach fazy II. W przypadku walkoweru drużyna notuje stratę 4 bramek.
 5. Przerwa pomiędzy meczami będzie trwała dłuższy z poniższych okresów: 2 minuty lub czas potrzebny sędziom na zajęcie miejsc. Nie przewiduje się udzielania drużynom przerw w trakcie trwania meczu.
 6. Niepojawienie się drużyny w wodzie na czas będzie skutkowało rozpoczęciem meczu. Drużyna,która będzie w wodzie w komplecie będzie grać na pustą bramkę lub przeciwko niepełnemu składowi przeciwnika. Jeżeli będzie miała miejsce gra na pustą bramkę i do czasu powrotu grającej drużyny na swoją ścianę przeciwnik będzie gotowy do gry – mecz będzie kontynuowany na ogólnych zasadach. Jeżeli tak się nie stanie – drużyna, która zdobyła bramkę wygra mecz walkowerem.
 7. Niepojawienie się dwóch drużyn na czas spowoduje opóźnienie meczu o 2 minuty. Po tym czasie drużyny zostaną sklasyfikowane z obustronnym walkowerem.
 8. Przyznane zostaną nagrody dla zdobywców następujących tytułów:
  • I miejsce
  • II miejsce
  • III miejsce
 9. Mecze rozgrywane i sędziowane będą zgodnie z zasadami CMAS. Każdy mecz sędziowany będzie przez dwóch sędziów w wodzie, wg rozpiski. Drużyny, które przystępują do meczu powinny być przygotowane na wydelegowanie osoby do sędziowania w wodzie natychmiast po zakończeniu meczu.
 10. Decydujące zdanie na temat rozstrzygnięcia kwestii spornych w trakcie meczu mają sędziowie w wodzie.
 11. Decydujące zdanie na temat rozstrzygnięcia kwestii spornych dotyczących organizacji turnieju mają członkowie zarządu KHP „Bałtyckie Foki”.
 12. Uczestników turnieju obowiązuje regulamin pływalni.