Regulamin

Regulamin GSN 2020
1. W turnieju weźmie udział 13 drużyn.
2. Turniej rozgrywany będzie w formule „open”, co oznacza możliwość występu danego zawodnika w więcej
niż 1 drużynie. Wszyscy zawodnicy reprezentujący poszczególne drużyny muszą zostać zgłoszeni przed
rozpoczęciem turnieju.
3. Rywalizacja będzie toczyć się w dwóch fazach grupowych. Pierwsza faza ma na celu wyłonienie podziału
do drugiej fazy gdzie rozgrywka będzie się toczyć w dwóch grupach o miejsca odpowiednio 1-6 i 7-13.
Mecze obu faz zostaną rozegrane w systemie “każdy z każdym”. W pierwszej fazie przewidziane są dwie
grupy po 6 i 7 drużyn. Podział na grupy następuje poprzez losowanie z dwóch koszyków podzielonych
według oczekiwanej siły drużyny. Do każdej grupy losowane są po trzy drużyny z koszyka silniejszego i 3
lub 4 z koszyka słabszego. Podczas losowania drużynom przypisywane są na drodze losowania pozycje w
grupie, które determinują kolejność rozgrywania meczy. Rozpiska uwzględnia boisko i miejsce startu danej
drużyny.
4. Podstawowe informacje dotyczące meczy:
– ilość zawodników w drużynie – max 10, max 6 zawodników wytypowanych na każdy mecz (4 w wodzie i 2
rezerwowych)
– czas meczu – 10 minut w I fazie grupowej, 14 minut w II fazie grupowej
– w trakcie meczu nie będzie zmiany stron
– czas na powrót do ściany po zdobyciu bramki – 0,5 minuty
– zmiany dozwolone tylko w strefie zmian – za bramkami
– punkty meczowe przyznawane w fazach grupowych: zwycięstwo – 2 pkt, remis – 1 pkt, przegrana – 0 pkt.
5. O klasyfikacji w grupie decyduje kolejno: ilość punktów meczowych, rezultat bezpośredniego pojedynku,
bilans bramek, mniejsza ilość bramek straconych, fazie II – kolejność w grupie fazy I (o ile porównywane
drużyny były w tej samej grupie), losowanie. Rezultaty z fazy I nie są brane pod uwagę przy ustalaniu
kolejności w grupach fazy II.
6. W przypadku walkoweru drużyna wygrywająca zyskuje 2 pkt meczowe i 6 bramek, a przegrywająca notuje
stratę 6 bramek.
7. Przerwa pomiędzy meczami będzie trwała 3 minuty lub czas potrzebny sędziom na zajęcie miejsc. Nie
przewiduje się udzielania drużynom przerw w trakcie trwania meczu.
8. Niepojawienie się drużyny w wodzie na czas będzie skutkowało rozpoczęciem meczu. Drużyna, która
będzie w wodzie w komplecie będzie grać na pustą bramkę lub przeciwko niepełnemu składowi
przeciwnika. Jeżeli będzie miała miejsce gra na pustą bramkę i do czasu powrotu grającej drużyny na swoją
ścianę przeciwnik będzie gotowy do gry – mecz będzie kontynuowany na ogólnych zasadach. Jeżeli tak się
nie stanie – drużyna, która zdobyła bramkę wygra mecz walkowerem.
9. Niepojawienie się dwóch drużyn na czas skutkuje obustronnym walkowerem.
10. Mecz w którym w jednej z drużyn wystąpi zawodnik lub zawodnicy nie zgłoszeni zostanie zweryfikowany
jako walkower na niekorzyść drużyny w której wystąpił nie zgłoszony zawodnik/zawodnicy.
11. W przypadku gdy w obu drużynach rozgrywających mecz wezmą udział zawodnicy nie zgłoszeni zostanie
on zweryfikowany jako obustronny walkower.
12. Przyznane zostaną nagrody dla zdobywców następujących tytułów:
• I miejsce
• II miejsce
• III miejsce
13. Mecze rozgrywane i sędziowane będą zgodnie z zasadami CMAS. Każdy mecz sędziowany będzie przez
dwóch sędziów w wodzie i jednego sędziego głównego. Drużyny, które przystępują do meczu powinny być
przygotowane na wydelegowanie osoby do sędziowania natychmiast po zakończeniu meczu.
14. Decydujące zdanie na temat rozstrzygnięcia kwestii spornych w trakcie meczu ma sędzia główny.
15. Decydujące zdanie na temat rozstrzygnięcia kwestii spornych dotyczących organizacji turnieju
mają członkowie zarządu KHP „Bałtyckie Foki”.
16. Uczestników turnieju obowiązuje regulamin pływalni.